İşaret zamirleri / Demonstrativa pronomen

Herhangi birşeyi işaret edip göstermek amacıyla kullanılan zamirlere işaret zamirleri denilir.  İsveççe’de işaret zamirlerine “demonstrativa pronomen” adı verilir. Türkçe’de ‘bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar’ olarak kullanılan işaret zamirleri isveççe’de işaret zamirleri, gösterdikleri ismin türüne göre çekimlenirler.  En isimleri için farklı, ett isimleri için farklı ve çoğul isimler için farklı işaret zamirleri kullanılır.  En isimleri […]

İşaret zamirleri / Demonstrativa pronomen Read More »