baglaclar dersine giris

Bağlaçlar dersine giriş

Cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından ¨birbiri ile ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere “bağlaç” denir. İsveççede bağlaçlara ‘konjunktion’ adı verilir. Bu bölümde bağlaçları öğreneceğiz.  Örnek:  Ali äter glas. Melike äter glas. Ali dondurma yiyor. Melike dondurma yiyor Ali och Melike äter glas Ali ve Melike dondurma yiyor. ➤  İsveççe’de bağlaçlar […]

Bağlaçlar dersine giriş Read More »