Belirsiz Gecmis Zaman Supinum 1

Mişli geçmiş zaman / Pluskvamperfekt

Bazen insan geçmişte olan bir olaydan bahsederken söz konusu olaydan daha önce olan başka bir olaydan bahseder. Bu durumda fiillerin preteritum hali ya da supinum hali durumu ifade etmek için yeterli olmaz. Daha farklı bir anlatım biçimine ihtiyaç vardır. İsveççe’de böyle durumları ifade etmek için Türkçe’deki mişli geçmiş zamana benzeyen bir zaman formu kullanılır.  Bu […]

Mişli geçmiş zaman / Pluskvamperfekt Read More »