temel cumle baglaclari

1: Temel cümle bağlaçları / Samordnande Konjunktioner

Samordnande konjuktioner ya da İsveççe’de temel cümle bağlaçları, aynı türden cümleleri birbirine bağlarlar. Bu bağlaçlarla başlayan cümleleri kendi başına bir anlam taşırlar. İsveççe’de temel cümle bağlaçları şunlardır: Och, men, eller, för, utan, för, ty, samnt, varken-eller, antigen-eller ve både och. Örnek:  Och: Genellikle aynı türden şeyleri bağlarken kullanılır.  İkiden fazla şeyi birbirine bağlarken sadece son iki […]

1: Temel cümle bağlaçları / Samordnande Konjunktioner Read More »