Zarflar Adverb Giris

Zarflar / Adverb Giriş

➤  Fiillerden, sıfatlardan veya kendiyle aynı görevdeki kelimelerden (zarflardan) önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir. Zarflar genellikle ‘nasıl, ne kadar, ne zaman, nerede, ne kadar sık’ gibi sorulara cevap verirler. Zarflar (Adverb) zaman zaman sıfatlarla (Adjektiv) karıştırılırlar. Ancak unutulmaması gereken şudur: Sıfatlar isimler ya da zamirlerle ilgili bilgi verirken, zarflar; fiillerle, sıfatlarla […]

Zarflar / Adverb Giriş Read More »