fbpx

İsveççe ile Türkçe arasındaki benzerlikler

İsveççe ile Türkçe arasındaki benzerliklerden bahsedeceğimiz bu yazımızda öncelikle iki dilin, farklı kökenlere sahip olsa da, bazı ortak benzerliklere sahip olduğunu belirterek başlayabiliriz.

İki dil arasındaki benzerlikler, hem dilbilgisi hem de kelime yapıları açısından ortaya çıkar. Bu benzerlikler, İsveççe ve Türkçe konuşanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlar. Aynı zamanda, bu benzerlikler, iki dil arasındaki çeviri işlemlerini de kolaylaştırır.

İsveççe ile Türkçe Arasındaki Dilbilgisi Benzerlikleri

İsveççe ve Türkçe arasındaki dilbilgisi benzerlikleri, iki dil arasındaki gramatik yapıların ortak noktalarını içerir. Örneğin, her iki dilde de isimlerin sonuna ekler getirilerek çoğul hale getirilebilir. İsveççe’de “-ar” ve “-or” ekleri, Türkçe’de ise “-lar” ve “-ler” ekleri çoğul hal için kullanılır.

İsveççe ve Türkçe’de zamirlerin kullanımı da benzerdir. Her iki dilde de, zamirler kullanılarak bir önceki cümleye veya önceki bir paragrafa atıfta bulunulabilir. İsveççe’de “den” veya “det”, Türkçe’de ise “o” veya “ona” gibi zamirler kullanılır.

İsveççe ve Türkçe arasındaki diğer bir dilbilgisi benzerliği, sıfatların kullanımıdır. Her iki dilde de sıfatlar isimlerin önünde kullanılır. İsveççe’de sıfatlar, ismin cinsiyetine göre değişkenlik gösterirken, Türkçe’de böyle bir ayrım yapılmaz.

İsveççe ile Türkçe Arasındaki Kelime Benzerlikleri

İsveççe ve Türkçe arasındaki ortak kelime kökleri, iki dil arasındaki kültürel etkileşimi gösterir. İki dil arasında bazı kelime benzerlikleri vardır ve bu benzerlikler, iki dil arasındaki kültürel etkileşimin yansımalarıdır. Örneğin, İsveççe’deki “tack” kelimesi, Türkçe’deki “teşekkür” kelimesi ile benzerdir. Ayrıca, İsveççe’deki “kvar” kelimesi, Türkçe’deki “kalan” kelimesine benzemektedir.

İsveççe ve Türkçe arasındaki kelime benzerlikleri, iki dil arasında çeviri işlemlerini de kolaylaştırır. Özellikle, teknik, bilimsel ve tıbbi terimlerde benzerlikler vardır. Bu n

eden dilbilgisi ve kelime benzerlikleri, İsveççe ve Türkçe konuşanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmalarına yardımcı olur.

İsveççe ile Türkçe Arasındaki Farklılıklar

İsveççe ve Türkçe arasındaki benzerliklerin yanı sıra, iki dil arasındaki farklılıklar da vardır. Örneğin, İsveççe ve Türkçe’nin kelime sıralama kuralları farklıdır. İsveççe’de, özne genellikle cümlenin başında yer alırken, Türkçe’de özne cümlenin başında ya da ortasında yer alabilir.

Ayrıca, İsveççe ve Türkçe’nin seslerinde de farklılıklar vardır. İsveççe’de, “sj” ve “tj” gibi özel harfler kullanılırken, Türkçe’de böyle harfler yoktur. Türkçe’de ise “ş” ve “ç” gibi harfler kullanılır.

Türkçe’den İsveççe’ye geçmiş olan kelimeler

Türkçe’den İsveççe’ye geçmiş kelimeler, İsveççe’de de kullanılan ve kökenleri Türkçe olan kelimelerdir. Bu kelimeler arasında aşağıdaki örnekler yer alır:

 1. Balkong – Türkçe “balkon” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede de “balkon” anlamında kullanılır.
 2. Kebab – Türkçe “kebap” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede de aynı şekilde kullanılır.
 3. Yoghurt – Türkçe “yoğurt” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede de “yoghurt” olarak kullanılır.
 4. Baklava – Türkçe “baklava” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede de “baklava” olarak kullanılır.
 5. Çay – Türkçe “çay” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede de aynı şekilde kullanılır.
 6. Sultan – Türkçe “sultan” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede de aynı anlamda kullanılır.
 7. Kiosk – Türkçe “köşk” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede “kiosk” olarak kullanılır.
 8. Cevap – Türkçe “cevap” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede “svar” olarak kullanılır.
 9. Hamam – Türkçe “hamam” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede “hammam” olarak kullanılır.
 10. Döner – Türkçe “döner” kelimesinden geçmiştir ve İsveççede “kebabrulle” olarak kullanılır.
 11. Pilav – İsveççede “pilaf” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “pilav” kelimesine dayanır.
 12. Sofra – İsveççede “sofra” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “sofra” kelimesine dayanır.
 13. Pide – İsveççede “pide” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “pide” kelimesine dayanır.
 14. Halva – İsveççede “halva” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “helva” kelimesine dayanır.
 15. Çorba – İsveççede “soppa” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “çorba” kelimesine dayanır.
 16. Turşu – İsveççede “turshu” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “turşu” kelimesine dayanır.
 17. İmam Bayıldı – İsveççede “Imam bayildi” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “imam bayıldı” kelimesine dayanır.
 18. Börek – İsveççede “burek” olarak kullanılır ve kökeni Türkçe “börek” kelimesine dayanır.

Bu kelimelerin İsveççe’de kullanılması, İsveçlilerin Türk kültürü ve mutfağına olan ilgisini göstermektedir. Ayrıca, kültürler arasındaki etkileşimin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.

Yorum bırakın