fbpx
Cümle Dizimi / Ordföjld
Bağlaçlar / Konjunktion
EDATLAR - PREPOSITIONER
Parcacik Fiili - Partikel Verb
YARDIMCI FİİLLER - HJÄLP VERB
Zarflar / Adverb
İsveççe Telaffuz - Uttal Dersleri

Cümlenin Bölümleri / Satsdelar

İsveççe’de satsdelar olarak tanımlanan cümlenin bölümleri bölümleri ve türkçe karşılıkları şunlardır. İsveççe’de söz dizimine geçmeden önce cümlenin öğelerine dair bazı kavramları öğrenmekte fayda var.

➤ İsveççe’de cümlenin bölümleri şunlardır:   

Fundament / Giriş

Verb1 / 1. Fiil

Subjekt / Özne

Satsadverbial / Cümlebelirteci

Verb2 / 2. Fiil

Komplement / Tamamlayıcı ek

Adverbial / Belirteç