fiiller verb

isveççe fiiller / verb

İsimlerin yaptıkları işlere, hareketlere ve eylemleri anlatan kelimelere fiil denilir. İsveççe’de filllere ‘verb’ adı verilir. Fiiller, ifade ettikleri zamana göre çekimlenebilirler.  Bu bölümde İsveççe’de fiilleri öğreneceğiz. İsveççe’de fiiller temelde ‘düzenli’ ve ‘düzensiz’ fiiller olarak iki sınıfa ayrılabilirler. Düzenli fiiller, ifade ettikleri zamana göre çekimlenirken aynı takıları alırken düzensiz fiiller çekimlenirken kendilerine has takılar alırlar. Örnek:  […]

isveççe fiiller / verb Read More »