fbpx

İsveççe A1 Testi – Genel Tekrar

İsveççe A1 testini bu sayfada bulabilirsiniz. Test içerisinde İsveççe A1, İsveççe A2, İsveççe A2+ ve İsveççe B1 seviyesinde sorular vardır. Bu sorulara vereceğiniz cevaplara göre kendi seviyenizi görebilirsiniz. Testin sonunda cevapları görebilir ve soruları tek tek inceleyebilirsiniz.

TEST A

Dina poäng        Din nivå

1-20 ————- Nybörjare
20-40 ————- A1
40-50 ————- A2
50-70 ————- A2+
70+ ————- B1

EUROPARÅDETS NIVÅSKALA

Nivå A 1

Jag är ren nybörjare eller kan förstå och använda
mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera
mig själv och ställa enkla frågor Jag kan
kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt
om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A 2

Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör
personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i
enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt
beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B 1

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt
standardspråk . Jag kan oförberedd ge mig in i
samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan
länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva
erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och
förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag
kan kommunicera flytande så att ett samtal med
en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan
diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en
problemsituation.
Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även
medveten om underförstått innehåll. Jag kan
uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta
efter ord. Jag kan använda språket effektivt för
olika ändamål. Jag kan uttala mig klart och
välstrukturerat om komplexa sakförhållanden
och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2

Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag
hör eller läser och referera fakta och argument.
Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer
spontant och helt flytande. Jag kan förstå och
använda stilvariationer och andra finesser (t ex
ironi)

Yorum gönderin

Yorum Bırakın