fbpx
İsveç'te Doktor Olmak
EĞİTİM DENKLİĞİ BAŞVURUSU
YABANCI DOKTORLAR İÇİN DİL YETERLİLİK ŞARTI
Yabancı doktorlar için yeterlilik sınavı (Kunskapsprov)
TEORİ SINAVI (KUNSKAPSPROV) İÇİN ÖRNEK SINAVLAR
İSVEÇ KANUN VE TÜZÜKLERİ KURSU (Svenska författningar)
PRATİK: ÖRNEK VAKALAR VE DOKTOR HASTA DİYALOGLARI
İSVEÇTE DOKTORLUK LİSANSI BAŞVURUSU

1. Bölüm – Delprov 1 – Önklinik ve klinik bölüm: Preklinisk och klinisk del

Bölüm – Delprov 1 – Önklinik ve klinik bölüm: Preklinisk och klinisk del