fbpx

İsveççe Argumenterande Text Yazma

İsveççe Argumenterande text çok sık kullanılan bir diğer yazı türü. Tartışma ya da münazara yazısı olarak Türkçe’ye tercüme edilebilecek olan argUmenterande text, bir fikir ya da görüşü savunmak ya da karşı çıkmak amacıyla yazılır.  Resonerande text’den farklı olarak siz bir konuyu desteklediğizi ya da karşı olduğunuzu ifade edersiniz. Bilindiği üzere resonerande text yazılarında bir konu olumlu ve olumsuz tarafları dikkate alınarak çok yönlü bir şekilde değerlendirilir. 

Resonerande text ile ilgili dersimize buradan ulaşabilirsiniz. 

Bu dersimizde Argumentarande textin temel özelliklerini öğreneceğiz.

Argumentarande text temelde 4 bölümden oluşur:

RubrikBaşlık
InledningGiriş (tezin ifade edilmesi)
ArgumentArgüman(Tezi destekleyen argümanlar ve karşı görüşler)
AvslutningBitiş (Özet ve kapanış cümleleri)

Tarihi konular dışında yazılan argumenterande text türünde yazılarda genellikle ‘presens’ yani ‘geniş zaman kullanılır.

Herhangi bir konuda ‘argumenterande text’ yazmadan önce yapılması gereken ilk şey savunulacak ‘tezin’ ne olduğuna karar vermektir. Tez, yazıyı yazan kişinin savunacağı düşünceyi ifade eder. 

Örnek;

Dışarda gezdirilen köpeklerin sahipleri tarafından bir iple bağlı tutulması gerekip gerekmediğiyle  ilgili bir yazı yazacağız. Bu durumda; bağlı tutulmasını istiyorsak; tezimiz otomatik olarak bağlı tutulmasının faydalı olacağı yönünde olur. Bağlı tutulmamasını düşünüyorsak, tezimiz tam tersi olacaktır.

‘-Argumenterande text’ yazarken seçtiğimiz tezin açık ve net bir şekilde ifade edilmesinde fayda var.  Okuyucuyu hangi konuda kendi düşüncenize ikna etmek istiyorsunuz?

Örnek: 

Alla hundar ska hållas kopplade! 

[Bütün köpekler bağlı tutulmalı]

Jag anser att alla hundar ska hållas kopplade!

[Bana göre; bütün köpekler bağlı tutulmalı]

1- Bu düşünce ifade edildikten sonra; bu konuda tezimizi destekleyen argümanları sıralayabiliriz.

  1. Det finns vilda djur som hundar kan jaga 

[Köpeklerin kovalayabileceği vahşi hayvanlar var]

  1. Det finns hundrädda människor

[Köpeklerden korkan insanlar var]

  1. De kan attackera andra människor

[Diğer insanlara saldırabilirler]

2- Karşı görüşleri sırala:

1-1. Hundar blir bättre hundar om de får springa av sig 

[Köpekler kendileri koşabilirse daha rahat olurlar]

  1. De flesta hundar är bra på att lyda kommandon

[Köpeklerin çoğu verilen talimatlara uyar] 

….

….

….

3- Tezimizi destekleyen (stöd) araştırma, istatistik vb bilgiler var mı?

Studier visar att hundar är bättre när de är kopplade 

[Araştırmalar gösteriyor ki; köpekler bağlı olduklarında daha iyiler. ]

4-Karşı argümanlara ne şekilde cevap vereceğiz?

. Jag tror inte att hundar blir bättre hundar om de får springa av sig. Jag tror däremot att hundar blir bättre hundar om de får träna olika saker…

-Ben köpeklerin kendi bağlarına koştuklarında daha iyi olduklarına inanmıyorum. Bence köpekler farklı şeyleri denedikleri zaman daha iyi olurlar.

5- Yazıyı nasıl bitireceğiz. Özet ve son düşünce.

Yukarıda ifade edildiği gibi; tezimizi, argümanlarımızı, karşı argümanlarımızı ve karşı argümanlara ne şekilde cevap vereceğimize karar verdikten sonra yazımızı yazmaya başlayabiliriz.

1. BÖLÜM: RUBRIK [BAŞLIK]

Yazımıza en uygun başlığı seçmeliyiz. Hem tezimizi ifade edecek hem de okuyucunun ilgisini çekecek bir başlık seçmekte fayda var.  Başlığınıza yazınızı tamamladıktan sonra da karar verebilirsiniz. Biz burada söz konusu bölümlerin kağıt üzerinde bulundukları yer sırasına göre hareket edeceğiz.

Başlık örnekleri

-Kopplade hundar är bättre

-Lösa hundar i naturen

-Flerspråkighet är en gåva

-Modersmålsundervisning är viktig

-Mobiler i skolan: nej tack!

-Mobiler i skolan: Ja tack!

-Inför skoluniform, nu!

-Inför skoluniform i svenska skolor!

-Mobilförbud gynnar elevernas skolresultat

-Eleverna själva gillar mobilförbud

-Därför behövs mobilen i skolan

2.BÖLÜM: INLEDNING [GİRİŞ]

Giriş bölümünde savunacağımız tezi açık bir şekilde ifade ederiz. Net cümleler kullanmakta fayda var.

Kullanabileceğimiz bazı giriş cümleleri şunlar olabilir:

InledningvisGiriş olarak
Ämnet för den här texten är… Bu yazının konusu….
En viktig och aktuell fråga är… Önemli ve güncel bir sorun ….
Enligt min åsikt…Benim görüşüme göre ….
Jag skulle vilja ge min åsikt angående….….. ilgili olarak görüşümü belirtmek istiyorum
Jag anser att…Benim öngörüme göre….
Jag tycker attBenim düşünceme göre
Enligt vetenskapliga studierBilimsel araştırmalara göre

Giriş bölümünde;


-Yazımıza konu olan durumun günlük hayattaki etkilerini gösteren bir örneği ifade ederek başlayabiliriz.

-Net ve açık bir örnek verebiliriz

-Ya da daha sonra düşüncelerimizi ifade eden bir söze ‘alıntı’ yapabiliriz. 

3. BÖLÜM: ARGUMENT (ARGÜMAN)

Bu bölümde söz konusu tez hakkındaki argümanlarınızı ve karşı argümanları yazacaksınız. Elbette öncelikle kendi argümanınızı yazarak başlamanızda fayda var. En üste en güçlü  argümanınızı yazabilirsiniz. Sonra ise diğer argümanlarınızı sıralayabilirsiniz. Karşı argümanı en sona yazabilirsiniz. Ancak karşı argümandan sonra karşı argümana karşı olan sizin düşüncenizi belirtmeniz iyi olur. 

Bu bölümde kullanabileceğiniz bazı cümle kalıpları şunlardır:

För det första…İlk olarak…
För det andra…İkinci olarak…
För de tredje…Üçüncü olarak…
Dessutom…Bundan dolayı…
Därför…Bu yüzden…
Vidare…Dahası…
SlutligenSon olarak…

Karşı argümanı [Motargument] ifade ederken kullanabileceğiniz bazı cümle kalıpları ise şunlardır:

Å andra sidan hävdar en del att…Diğer taraftan bazıları savunuyor ki…
En del tycker attBazıları düşünüyor ki…
Man menar också…İnsan demek istiyor ki…
Vissa tror att Bazıları inanıyor ki…
Det finns vissa som tycker annorlunda men….. Enligt dem…Farklı düşünen bazıları da var ama …..  Onlara göre…..

Karşı argümana karşı kendi düşüncenizi ifade ederken kullanabileceğiniz cümle kalıpları ise şunlardır

Men det anser inte jag, eftersom ….Ama ben öyle öngörmüyorum çünkü….
Men det tycker inte jag, eftersomAma ben öyle düşünmüyorum çünkü…
Jag håller inte med denna åsiktenBen bu görüşe katılmıyorum

4.BÖLÜM: AVSLUTNING [SONUÇ]

Bu bölümde kısa bir özetle birlikte son düşüncenizi yazmanız gerekiyor. 

Argumenterande textin sonuç bölümünde kullanabileceğiniz bazı cümle kalıpları şunlardır

Avslutningvis…Sonuç olarak
Slutligen…Sonuç olarak
Nu förstår du varför jag tycker att Şimdi anlıyor musunuz neden düşünüyorum ki…
SammanfattningsvisÖzet olarak….
Till sistSon olarak…
Sist men inte minstSon ama önemli
Med det vill jag alltså sägaBununla birlikte söylemek istiyorum ki…

Argumentarande Text Örnekleri


Inför skoluniform i svenska skolor!

Visst är det så att kläderna gör mannen! Och att en välklädd kvinna är också en framgångsrik kvinna! God och framför allt enhetlig klädsel skapar förtroende. Men alla har inte råd att klä sig “rätt” och vad är rätt? Därför anser jag att skolan ska ta sitt ansvar och införa skoluniform i svenska skolor!

Jag anser att man ska införa skoluniform i svenska skolor; främst för att visa på att skolan är en arbetsplats som ska andas professionalism. Enhetlig klädsel skapar detta. Sedan ska klädseln vara snygg och prydas av skolans logga så att man visar upp sin tillhörighet. Elever ska stolt bära sina uniformer oberoende mode och ekonomi!

Både elever och föräldrar slipper pressen att klä sig moderiktigt och för det mesta dyrt. De slipper bry sig vad modet för tillfället påbjuder och alla vet vi att modet svänger i allt häftigare och mer frekventa pendelsvängningar: det som är inne idag är ute i morgon. Vi slipper denna ständiga oro, om vi inför skoluniform. Det blir också billigare för föräldrar och elever för skoluniformen ska bekostas av skolan. Ekonomi är ett starkt argument i sammanhanget för klädkostnaderna har på sista tiden skjutit i höjden.

Man slipper oroa sig över vad man ska ta på sig inför ännu en skoldag; man behöver alltså inte vara modemedveten och rik: alla kommer att bära samma klädsel!

Jag kommer ihåg när jag var liten och fick ärva kläder av min storebror för vi hade inte råd att köpa nya kläder till mig. Problemet var att min storebror var tio år äldre än mig och att alla kläder var modemässigt tio år efter. Därför blev jag ständigt mobbad för min klädsel!

De finns de som tror att detta kommer att vara en dyr historia, men jämförelsevis med modekläder är det ingenting! Och de finns de som tror att man kan bekämpa mobbning helt genom införandet av skoluniform, men tyvärr kan vi inte få bort all mobbning, men jag är övertygad om att en stor del av mobbningen kommer vi åt genom att få bort statussymboler som modekläder kan vara.

Inför skoluniform i svenska skolor!


”Använd mindre plast för havens och hälsans skull”

Akut situation. På grund av den stora konsumtionen av plast finns mycket farlig mikroplast i haven. Via matfisk förs den tillbaka till människan. Det kritiska läget kräver både förändrade vanor och ändrad lagstiftning på EU-nivå, skriver forskare tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Den ökande användningen av plast, från 1960-talet och framåt, har resulterat i att plast finns på alla stränder och i alla hav.  

Enligt en uppskattning från Håll Sverige rent kommer upp till 50 procent av plasten på stränder runt Östersjön från privatkonsumtion. 

Plaster drar också till sig andra miljögifter som finns i den marina miljön och blir därmed ännu skadligare.

Vi tror också att det behövs ändrad lagstiftning, många gånger på EU-nivå. Hantering och riskklassificering av plast måste omvärderas för att stimulera utveckling av säkrare och miljövänligare alternativ.

Trots att de flesta miljögifter har minskat drastiskt i miljön utgör de fortfarande ett hot mot Östersjön, där gifthalterna inte minskar i samma takt längre.

Situationen är akut och det är i dag vi måste förändra vårt beteende för att ge haven en chans till en bra framtid. Vi hoppas att du vill vara med oss i arbetet med att minska plasterna och förbättra miljön i våra hav.

Yazı ilk olarak Dagens Nyheter Gazetesinde yayınlanmıştır. Yazının orijinalini okumak için tıklayın

Şimdi siz de bir argumenterande text yazabilirsiniz.

Argumenterande text yazmak için şu konular örnek olabilir.

Ett starkt svenskt försvarDaha güçlü bir İsveç savunması
Ett alkoholförbudAlkol yasağı
Dödsstraffİdam cezası
SkoluniformOkulforması
Ett äta köttEt yemek
DjurförsökHayvanların denek olarak kullanılması
Genmanipulerad matGeni değiştirilmiş yemek
KloningKlonlanma
KärnkraftNükleer enerji
CykelhjälmBisiklet kaskı
Svart arbetskraftSiyah çalışma
Att ge rena sprutor till narkomanerKeşlere temiz şırınga verilmesi
AbortKürtaj

Okul İdaresinin (Skolverket) argümenterande text konusundaki tavsiyelerini buradan görebilirsiniz.