fbpx

İsveççe isimler / Substantiv

İsimler

Varlıkların, duyguların, düşüncelerin, kavramların ve çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklere isim (ad)denir. İsimler bütün dillerde olduğu gibi İsveççe’de de dilin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. İsveççe’de isimler ‘en isimleri’ ve ‘ett isimleri’ olarak iki gruba ayrılmaktadır. En isimlerine ‘N ord’ Ett isimlerine de ‘T Ord’ da denilmektedir. Hangi isimlerin ‘en isimleri’ hangi isimlerin ise ‘ett isimleri’ olduğunu tespit etmek için kullanılabilecek, her durumda geçerli olan bir kural bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu konuda İsveççe’yi yeni öğrenenlere yardımcı olabilecek çeşitli tavsiyeler vardır.  Herşeyden önce yaklaşık olarak isimlerin yüzde 70’inin ‘en isimleri’ yaklaşık yüzde 30’unun ise ‘ett isimleri’ olduğunu bilmekte fayda var. Ett isimlerinin çok daha az olması nedeniyle bazı dil öğretmenleri, öğrencilerine ‘ett isimlerini’ ezberlemelerini tavsiye ediyor.   

En ve ett isimlerine bazı örnekler

En isimleriTürkçeEtt isimleriTürkçe
En bilArabaEtt hussEv
En flickaKızEtt appleElma
En lärareÖğretmenEtt bordMasa
En telefonTelefonEtt jobbİş
En bokKitapEtt yrkeMeslek

Dikkat!

Bir ismi öğrenirken başındaki ‘en’ ya da ‘ett’ ekiyle birlikte öğrenmekte fayda var. Bu size dil öğrenim sürecinde çok yardımcı olacaktır.  İsmin ‘en’ ya da ‘ett’ ismi olduğunu bilmek söz konusu ismin; belirli ya da belirsiz, çoğul ya da tekil hallerini tespit etmek için gereklidir.  Diğer taraftan isimleri tarif etmek için kullanılan sıfatlar da ismin en ya da ett ismi olmasına göre değişmektedir. 

En isimleri

Dikkat: Bazı istisnaları olmakla birlikte canlılar genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En far / Baba

En lärare / Öğretmen

Dikkat: Bazı istisnaları olmakla birlikte hayvanlar genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En fisk / Balık

En höna / Tavuk

En tupp / Horoz

Dikkat: Gün isimleri mevsimler, aylar ‘en’ isimleridir

Örnek: 

En Fredag / Cuma

En timme /  Bir saat

En vår / Bahar

En höst / Sonbahar

En vinter / Kış

En sommar Yaz

Dikkat: Ağaçlar, çiçekler ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En gran / köknar

En ros / Gül

Dikkat: -a ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir

Örnek: 

En gata / Cadde

En krona / Kron

En människa /  Insan

Dikkat: -are ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En lärare / Öğretmen

En läkare  / Doktor

En stockholmare / Stockholmlü

Dikkat: -dom ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En sjukdom / Hastalık

En fattigdom / Farkirlik

Dikkat: -else ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En rörelse / Hareket

En styrelse / Yönetim

Dikkat: -het ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En svaghet / Zayıflık

En personlıghet / Kişilik

Dikkat: -ing/ning ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En parkering / Park yeri

En minskning / Azaltma

En höjning / Arttırma

Dikkat: -ion ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir

Örnek: 

En station / İstasyon

En religion / Din

En region / Bölge

Dikkat: -ism ile biten isimler genellike ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En realism / Realizm

En socialism / Sosyalizm

Dikkat: -nad ile biten isimler genellikle ‘en’ isimleridir.

Örnek: 

En byggnad / Bina

En tystnad / Sessizlik

Ett isimleri

Dikkat: -ande/-ende ile biten isimler genellikle ‘ett’ isimleridir

Örnek: 

Ett leende / Gülüş

Ett utseende / Dış görünüş

Dikkat: -um ile biten isimler genellikle ‘ett’ isimleridir.

Örnek: 

Ett faktum / Bir gerçek

Ett museum / Müze

Ett gymnasium / Lise